Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o.o.

Surowce wtórne, gospodarka odpadami


Dane kontaktowe:

ul. Korneckiego 5
Polska, 45-109 Opole


Opis działalności

Envipro Sp. z o.o.

funkcjonuje na rynku usług związanych z ochroną środowiska od 1997r. Kilkanaście lat działalności ukształtowało specjalizację przedsiębiorstwa w zakresie gospodarowania odpadami. W chwili obecnej jesteśmy w stanie przedstawić naszym Klientom szeroką ofertę profesjonalnych działań obejmujących poszczególne zagadnienia lub całościową realizację gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych lub przedsiębiorstwach.

Projektowanie linii technologicznych :

Projektowanie, realizacja, eksploatacja urządzeń i instalacji technologicznych służących do usuwania odpadów z procesów wytwórczych oraz służących dostosowaniu formy i/lub właściwości odpadów poprodukcyjnych do wymagań odbiorców końcowych
Eksploatacja miejsc gromadzenia odpadów oraz składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych;
Przejęcie formalnych, prawnych, a także finansowych zobowiązań właścicieli obiektów, urządzeń i instalacji przekazywanych do eksploatacji.
Zapewnienie warunków finansowych, organizacyjnych i technicznych dla prawidłowego funkcjonowania majątku przejętego w użytkowanie umożliwiających właścicielowi poprawę działalności w obszarach obejmujący:
aspekty ekonomiczne,
organizacje pracy w przedsiębiorstwie i wypełnienie zobowiązań prawa pracy,
egzekwowanie dotrzymania standardów jakości,
utrzymanie pozytywnego wizerunku przez wydzielenie działalności ubocznych, mogących negatywnie wpływać na stan i jakość środowiska.