Juko Sp. z o.o.

Juko Sp. z o.o.

Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, zbiórka surowców wtórnych


Dane kontaktowe:

ul. Topolowa 1
Polska, 97-300 Piotrków Tryb.


Opis działalności

"JUKO" prowadzi działalność gospodarczą od 1993r. Przedmiotem prowadzonej działalności jest kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. Zebrane surowce wtórne nie trafiają na składowisko odpadów lecz są przetwarzane w procesie recyklingu w celu powtórnego wykorzystania. Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez przystosowanie do wymogów Unii Europejskiej przepisy ochrony środowiska firma "JUKO" prowadzi zbiórkę surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych i przemysłowych w firmach i instytucjach regionu łódzkiego oraz na terenie całego kraju.

Dynamiczny rozwój firmy w okresie 19 lat spowodował, iż obecnie firma "JUKO" objęła programem kompleksowej segregacji odpadów ponad 400 firm i instytucji na terenie województwa łódzkiego. Wyspecjalizowana kadra fachowa opracowuje i wdraża indywidualne systemy kompleksowej segregacji odpadów i organizuje szkolenia związane z wprowadzaniem segregacji zgodnie z nowymi przepisami ochrony środowiska.

Od początku 2002r. firma "JUKO" rozszerzyła swoje usługi o wykonywanie obowiązku odzysku i recyklingu opakowań zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Firma "JUKO" posiada stosowne do działalności umowy z podmiotami łańcucha recyklingu i zezwolenia odpowiednich urzędów.

Odbieramy każdą ilość surowców wtórnych:
  • stłuczka szklana
  • makulatura
  • butelki pet
  • puszki aluminiowe
  • folia termokurczliwa i strecz
  • złom żelazny
  • złom plastikowy.
Zapewniamy transport i systematyczny odbiór.

Juko - gospodarka odpadami