New Energy Cieszyn

gospodarka odpadami, odpady poprodukcyjne, odpady komunalne


Dane kontaktowe:

ul. Przemysłowa, 23
Polska, 43-426 Ogrodzona


Opis działalności

Firma specjalizuje się w odbiorze i sortowania odpadów na terenie całego kraju.
Odbieramy odpady komunalne oraz przemysłowe takie jak :
-szkło,
-tworzywa sztuczne,
-papier
-złom
-odpady wielkogabarytowe

Posiadamy instalacje do przetwarzania odpadów.
Szeroki zakres kodów do odbioru odpadów 


Produkcja paliw zastępczych RDF