Biznes Start

Sir-Com Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

Gospodarka odpadami


Dane kontaktowe:

ul. Irysowa 25
05-816 Opacz Mała, Polska


Firma zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych, pobudowlanych oraz surowcowych.