Tele-Com

Przerób odpadów z twowrzyw sztucznych i utylizacja sprzętu elektronicznego


Dane kontaktowe:

ul. Langiewicza 19
Polska, 05-091 Ząbki


Opis działalności

Jesteśmy firmą zajmującą się przerobem odpadów z tworzyw sztucznych i utylizacją sprzętu elektronicznego i AGD. Na prowadzenie ww. działalności posiadamy stosowne zezwolenia. Swoim kontrahentom oferujemy pełną dokumentację na odebrane i zutylizowane przez nas odpady. Interesuje nas współpraca z dostawcami ww. odpadów. Zapraszamy do współpracy