Vivena Natura Sp. z o.o.

Produkcja pelletu, gospodarowanie odpadami, odzysk, obrót tworzywami sztucznymi, rekultywacje składowisk i terenów zdegradowanych, innowacyjne technologie


Dane kontaktowe:

ul. Wrocławska 68
Polska, 59-230 ProchowiceProdukcja pelletu ze słomy, produkcja i sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby, skup i sprzedaż ubocznych produktów rolnych, skup i sprzedaż komponentów paszowych, skup i obrót handlowy tworzywami sztucznymi, gospodarowanie odpadami, odzysk, rekultywacje terenów zdegradowanych, zarządzanie składowiskami odpadów.