Wtórplast-Recykling Jerzy Jabłoński

Skup, sprzedaż i recykling tworzyw sztucznych poprodukcyjnych i opakowaniowych. Usługi mielenia i kruszenia.

Wtórplast-Recykling Jerzy Jabłoński

Wtórplast-Recykling Jerzy Jabłoński

ul. Poznańska 14b
61-160 Czapury
Polska
Zaloguj się aby wyświetlić dane kontaktowe

Opis działalności

Firma WTÓRPLAST-RECYKLING Jerzy Jabłoński z siedzibą w Czapurach, województwo wielkopolskie, powstała w 1989 roku. Jej założyciel już od początku działalności wdrażał nowoczesne technologie. Jako prekursor recyklingu tworzyw sztucznych, współpracując z najbardziej prężnymi firmami regionu doprowadził stopień odzysku odpadów w procesie produkcji do niemal 95 %.

Zakład jest wyposażony w niezbędny sprzęt do produkcji oraz usługowego mielenia i kruszenia tworzyw sztucznych, uzbrojony w odpylacze i separatory metali a także pojemniki ( kosze)do zbierania i przechowywania odpadów.

wtórplast recykling

Firma posiada własny transport samochodowy. Zatrudniamy pracowników doskonale przeszkolonych w zakresie rozpoznawania, segregowania i przetwarzania tworzyw sztucznych.

W chwili obecnej mamy niezbędne zezwolenia na transport odpadów oraz odzysk i recykling metodą R3 (segregowanie, czyszczenie , mielenie i produkcja granulatów) następujących odpadów:
  • 16 01 19 - Tworzywa sztuczne wyeksploatowane pojazdy,odpady z demontażu,przeglądu i konserwacji pojazdów
  • 07 02 13 - Odpady tworzyw sztucznych( odpady z produkcji przygotowania, obrotu i sortowania tworzyw sztucznych
  • 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
  • 15 01 01 - Opakowania z tektury i papieru
  • 19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma ( odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów
  • 17 02 03 - Tworzywa sztuczne ( odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
Wystawiamy KPO, DPO i DPR.

Prowadzimy stały skup odpadów tworzyw sztucznych poprodukcyjnych i opakowaniowych w postaci; rur, skrzynek, beczek, tacek, kubków, wiaderek , zlepów,choinek, wyrobów poprodukcyjnych nieużytecznych i wybrakowanych.

Skupujemy końcówki oryginałów tworzyw sztucznych oraz przemiały. Sprzedajemy oryginały oraz czyste przemiały tworzyw sztucznych.

Zapraszamy do współpracy.

Członek organizacji