Dodaj firmę

Elastomery termoplastyczne TPE

Styrenowe kopolimery blokowe SBC lub TPE-S (TPS) - mieszanka tworzyw styrenowych SBS, SIS, SEB, SEEBS, SEPS, SEPS-V; Elastomery poliuretanowe TPE-U (TPU); Wulkanizaty termoplastyczne TPE-V (TPV); Termoplastyczne poliolefiny TPE-O (TPO); Kopolimery poliestrowe COPE lub TPE-E (TPEE); Kopolimery amidowo-eterowe COPA lub PEBA lub TPE-A (TPA)