Dodaj firmę

Polifluorowęglowodory PTFE, PVDF...

Politetrafluoroetylen PTFE, teflon; Polifluorek winylidenu PVDF