Holenderska sieć handlowa przezbroiła instalację chłodniczą na Opteon XP40

Holenderska sieć handlowa przezbroiła instalację chłodniczą na Opteon XP40
Firma Chemours ogłosiła, że holenderska sieć sprzedaży detalicznej Ahold pomyślnie zakończyła realizację planu przezbrajania układów chłodniczych na czynnik Opteon XP40 w ponad 175 supermarketach w całej Holandii. Ten nowy czynnik chłodniczy Chemours o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) pozwolił firmie Ahold na ograniczenie emisji ekwiwalentnego CO2 o ponad 57 tys. ton rocznie bez zwiększania kosztu redukcji rozumianego jako koszt, który trzeba ponieść aby zredukować emisję o jedną tonę CO2.

Firma Ahold przystąpiła do realizacji projektu we wrześniu 2014 roku, w ramach własnego programu radykalnego ograniczenia emisji CO2 do 2015 roku o 20 proc. w stosunku do poziomu z roku 2008. Decyzja o konwersji układów chłodniczych na Opteon XP40 została podjęta po przeprowadzeniu wstępnej próby, w której dowiedziono znacznie wyższej efektywności energetycznej nowego czynnika chłodniczego w porównaniu z efektywnością poprzednio stosowanych czynników - R-407F i R-507A.

Grupa Ahold wraz z konsultantami z firmy P.W. Vlaskamp B.V. Refrigeration Consultancy z Dordrechtu przeprowadziła niedawno serię testów w celu określenia efektywności przezbrajania instalacji na Opteon XP40. Stwierdzono, że modernizacja systemów chłodniczych z wykorzystaniem czynnika Opteon XP40 umożliwiła zwiększenie efektywności energetycznej o 8 proc. i pomogła ograniczyć emisję o 57 tys. ton CO2. Ustalono także, że wobec braku kosztów redukcji, całość nakładów inwestycyjnych na przezbrajanie zwróci się w ciągu pięciu lat, a późniejsza eksploatacja urządzeń zapewni dalsze korzyści finansowe.

- Osiągnięte wyniki w pełni potwierdziły słuszność naszej decyzji o przezbrojeniu instalacji na Opteon XP40 - mówi M.M.A. de Rooij z grupy Ahold. - Wiedzieliśmy, że zastosowanie XP40 jako czynnika chłodniczego o niskim GWP jest korzystne dla środowiska naturalnego, lecz uzyskane oszczędności i zwrot nakładów inwestycyjnych sprawił, że mogliśmy sprostać rosnącym wymaganiom regulacji jednocześnie poprawiając wydajność urządzeń.

- Efekty konwersji wykazują, że Opteon XP40 to optymalny zamiennik o niskim GWP do zastosowań w komercyjnych układach chłodniczych - podkreślił Diego Boeri, wiceprezes Chemours Fluorochemicals. - Cenimy sobie możliwość współpracy z firmą Ahold w ramach tego projektu. Obserwujemy też, że wiele innych sieci supermarketów podąża w ich ślady.

Flagowy produkt firmy Chemours, niepalny (klasy A1) czynnik chłodniczy Opteon XP40 (R-449A) będący zamiennikiem R-404A, został zaaprobowany do stosowania przez najważniejszych producentów sprężarek. Od momentu wprowadzenia na rynek w 2014 roku Opteon XP40 jest już powszechnie stosowany w skali globalnej. W porównaniu do R404A, Opteon XP40 zmniejsza potencjał tworzenia efektu cieplarnianego o 65 proc., a jednocześnie zwiększa efektywność energetyczną układów chłodniczych do 12 proc. Firma Chemours zakłada, że biorąc pod uwagę wysoką wydajność XP40 w warunkach rzeczywistych, a także już złożone zamówienia i testy prowadzone przez klientów, do końca 2016 roku XP40 może zostać zastosowany w ponad 1000 urządzeń w supermarketach oraz komercyjnych układach chłodzenia na całym świecie.

Portfolio czynników chłodniczych Opteon stanowi dla chłodnictwa przełom w zakresie rozwiązań o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Produkty te zostały opracowane tak, aby spełniać coraz bardziej rygorystyczne globalne regulacje, przy zachowaniu lub poprawie wydajności w porównaniu do produktów zastępowanych. Jako czołowy dostawca czynników chłodniczych o zrównoważonym wpływie na środowisko naturalne, firma Chemours inwestuje setki milionów dolarów w rozwój nowych produktów i zwiększanie mocy produkcyjnych, starając się zaspokoić rosnące na świecie zapotrzebowanie na czynniki o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).