Odpady komunalne
Recykling

Jarema
5 maj 2008, 16:37 Jarema

Kto może ustalać - kwalifikować odpady do danej grupy i rodzaju?
Czy jeżeli przez lata odbierało sie od włascicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne (20 03 01) to czy obecnie przy okazji selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych (16% poziom do całej masy odpadów) można te same odpady komunalne zakwalifikować do 20 03 99? Wtedy zamiast 75 złotych opłaty środowiskowej płaci sie około 15.
Czy te odpady komunalne można zakwalifikować jako pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów i nadać kod 20 03 99?, czy jako balast 19 12 12 a może mają dalej być 20 03 01?
Gdzie można zwrócić sie o wiążące stanowisko? Czy Marszałek może uznać celowość i zasadnośc przekwalifikowania a jezeli tak to w jakiej formie?

Forum