Biznes Start

Alternatywa Mariusz Bednarczuk

Zbieranie odpadów


Dane kontaktowe:

ul. Łagodna 8/11
15-757 Białystok, Polska


Odbieranie odpadów motoryzacyjnych i rolniczych .
Odpady zbierane :
- olej przepracowany ,
- filtry olejowe ,
- czyściwa ,
- płyny chłodnicze ,
- płyny hamulcowe ,
- opakowania po substancjach niebezpiecznych ,
- makulatura ,
- folia ,
- tworzywa sztuczne ,
- złom
i wiele innych .