Dodaj firmę

Odpady niebezpieczne

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, elektroodpady, oleje przepracowane
Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel
 

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel

Polska
brak
 

Recykling elektroniki, recykling mebli, utylizacja mebli, niszczenie dokumentów, niszczenie dysków

Polska
brak
 

odpady medyczne warszawa, utylizacja odpadów medycznych, odpady weterynaryjne, opakowania na odpady medyczne,

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, chemicznych, przemysłowych, innych niż niebezpieczne i obojętnych

Polska