Odpady niebezpieczne

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, elektroodpady, oleje przepracowane

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel
 

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, chemicznych, przemysłowych, innych niż niebezpieczne i obojętnych

Polska
brak
 

transfer technologii, organizacja transportu, doradztwo recyklingowe

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych, opakowania na odpady

Polska
Zobacz także aktualne oferty w kategorii Odpady niebezpieczne