Odpady niebezpieczne

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, elektroodpady, oleje przepracowane

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel
 

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel

Polska
brak
 

Aktualizacja

Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych

Polska
brak
 

Aktualizacja

recykling, utylizacja sprzętu elektronicznego, komputerów, telewizorów, skup surowców wtórnych

Polska