Odpady niebezpieczne

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, elektroodpady, oleje przepracowane

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel
 

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel

Polska
brak
 

Recykling elektroniki, recykling mebli, utylizacja mebli, niszczenie dokumentów, niszczenie dysków

Polska
brak
 

transfer technologii, organizacja transportu, doradztwo recyklingowe

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, chemicznych, przemysłowych, innych niż niebezpieczne i obojętnych

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych, opakowania na odpady

Polska