Odpady niebezpieczne

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, elektroodpady, oleje przepracowane

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel
 

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów, likwidacja odpadów, odpady przemysłowe, odpady poprodukcyjne, odbiór odpadów, centrum utylizacji

Polska
brak
 

Utylizacja zużytego sprzętu komputerowego, elektrycznego oraz elektronicznego

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, chemicznych, przemysłowych, innych niż niebezpieczne i obojętnych

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych, opakowania na odpady

Polska
brak
 

Skup odpadów niebezpiecznych, banków 15 01 10*, czyściwa 15 02 02* oraz szlamy

Polska
Zobacz także aktualne oferty w kategorii Odpady niebezpieczne