Dodaj firmę

Odpady niebezpieczne

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, elektroodpady, oleje przepracowane
Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel.
 

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel. Skup folii, butelek PET, przepracowanych olejów silnikowych, spożywczych, przemysłowych.

Polska
brak
 

Olej posmażalniczy, olej pospożywczy, zużyte frytury, produkcja beczek z tworzywa, beczki 60 litrów, HDPE

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów, likwidacja odpadów, odpady przemysłowe, odpady poprodukcyjne, odbiór odpadów, centrum utylizacji

Polska
brak
 

odpady medyczne warszawa, utylizacja odpadów medycznych, odpady weterynaryjne, opakowania na odpady medyczne,

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, chemicznych, przemysłowych, innych niż niebezpieczne i obojętnych

Polska