Dodaj firmę

Odpady niebezpieczne

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, elektroodpady, oleje przepracowane
Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel
 

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel

Polska
brak
 

Aktualizacja

Odbiór i zagospodarowanie odpadów, składowanie i kompostowanie odpadów, paliwo RDF

Polska
brak
 

Aktualizacja

Utylizacja i zagospodarowanie odpadów przemysłowych

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, chemicznych, przemysłowych, innych niż niebezpieczne i obojętnych

Polska