Odpady niebezpieczne

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, elektroodpady, oleje przepracowane

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel
 

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel

Polska
brak
 

utylizacja odpady poprodukcyjne plynne spozywcze

Polska
brak
 

Utylizacja wszelkiego wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego pochodzącego z gałęzi całego przemysłu jak i z gospodarstw domowych

Polska
brak
 

Recykling elektroniki, recykling mebli, utylizacja mebli, niszczenie dokumentów, niszczenie dysków

Polska
brak
 

transfer technologii, organizacja transportu, doradztwo recyklingowe

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, chemicznych, przemysłowych, innych niż niebezpieczne i obojętnych

Polska