Dodaj firmę

Odpady niebezpieczne

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, elektroodpady, oleje przepracowane
Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel.
 

Gospodarka odpadami, surowce wtórne, handel. Skup folii, butelek PET, przepracowanych olejów silnikowych, spożywczych, przemysłowych.

Polska
brak
 

Aktualizacja

Utylizacja odpadów, likwidacja odpadów, odpady przemysłowe, odpady poprodukcyjne, odbiór odpadów, centrum utylizacji

Polska
brak
 

odpady medyczne warszawa, utylizacja odpadów medycznych, odpady weterynaryjne, opakowania na odpady medyczne,

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, chemicznych, przemysłowych, innych niż niebezpieczne i obojętnych

Polska
brak
 

Skup odpadów niebezpiecznych, banków 15 01 10*, czyściwa 15 02 02* oraz szlamy

Polska