Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, utylizacja i składowanie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych, szkolenia

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Polska
Zaloguj się aby wyświetlić dane kontaktowe

Opis działalności

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego jest firmą usługowo-produkcyjną o szerokim zakresie działalności. Obejmuje on, m.in.: usługi specjalistyczno-ratownicze, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne ścieków przemysłowych, przetwarzanie i składowanie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych; na potrzeby świadczenia ostatniej z wymienionych usług firma posiada i eksploatuje około 200 ha. składowisk.

Grupa Azoty JRCh posiada cztery laboratoria specjalistyczne tworzące Zespół, posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji oraz Zatwierdzenia Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej. Podstawową działalność laboratoriów stanowią usługi laboratoryjne o uzupełniającym się wzajemnie charakterze. Do najważniejszych ich zadań należy: badanie czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy, badania mikrobiologiczne i chemiczne żywności i wody, badania czystości powierzchni, powietrza oraz higieny procesów produkcji, badania ścieków, wód powierzchniowych, basenów, kąpielisk i osadów ściekowych oraz badania z zakresu diagnostyki weterynaryjnej. Laboratoria oferują także nie akredytowane pomiary imisji i emisji oraz badania gleby i odpadów.

Grupa Azoty JRCh prowadzi szkolenia zawodowe, specjalistyczne i dokształcające.

Wiadomości

Wiadomości są widoczne tutaj tylko dla firm posiadających pakiet Biznes Plus lub Biznes Premium
Przejdź do wiadomości