Odpady niebezpieczne

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, elektroodpady, oleje przepracowane

brak
 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych, chemicznych, przemysłowych, innych niż niebezpieczne i obojętnych

Polska
brak
 

Utylizacja odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych, opakowania na odpady

Polska
brak
 

Skup odpadów niebezpiecznych, banków 15 01 10*, czyściwa 15 02 02* oraz szlamy

Polska
brak
 

Utylizacja wszelkiego wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego pochodzącego z gałęzi całego przemysłu jak i z gospodarstw domowych

Polska
brak
 

Recykling elektroniki, recykling mebli, utylizacja mebli, niszczenie dokumentów, niszczenie dysków

Polska
Zobacz także aktualne oferty w kategorii Odpady niebezpieczne