Brenntag Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor surowców chemicznych, tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych i naturalnych oraz opakowań o różnych zastosowaniach

Brenntag Polska Sp. z o.o.
 
Dane kontaktowe:
ul. J. Bema 21
Polska, 47-224 Kędzierzyn Koźle

Opis działalności

W firmie Brenntag staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów i dostawców, aktywnie angażując się w ich działalność. Dowiadujemy się, co jest dla nich ważne. Rozpoznajemy wyzwania i możliwości, jakie stoją przed naszymi partnerami na dzisiejszych wysoce konkurencyjnych i złożonych rynkach. Wiemy, że nasi partnerzy potrzebują prawdziwie zintegrowanych rozwiązań w zakresie dystrybucji surowców chemicznych. Potrzebują rozwiązań, które opierają się na sile łączącej klientów i dostawców w udane partnerstwa biznesowe i które wykraczają poza granice zwykłej dystrybucji surowców chemicznych.

brenntag polska - tworzywa


Brenntag Polska jest dystrybutorem tzw. full-line, czyli przedsiębiorstwem specjalizującym się w dystrybucji pełnej gamy surowców chemicznych dla wszystkich gałęzi przemysłu. Naszą ofertę podzielić można na kilka głównych obszarów:

 • dystrybucja standardowych surowców chemicznych,
 • dystrybucja specjalistycznych surowców chemicznych,
 • dystrybucja opakowań przemysłowych,
 • świadczenie wspomnianych wyżej usług wartości dodanej, takich jak konfekcjonowanie, pomoc w opracowywaniu receptur, sporządzanie mieszanin wg specyfikacji klienta, gospodarka odpadami opakowaniowymi i chemicznymi odpadami poprodukcyjnymi.

Infrastrukturę logistyczną naszej firmy tworzy sieć 19 placówek handlowych i magazynów, położonych w sąsiedztwie wszystkich ważniejszych ośrodków przemysłowych w Polsce.

brenntag polska - kontakt


Oferta firmy dla przemysłu tworzyw sztucznych obejmuje między innymi:

Tworzywa sztuczne

 • polietylen małej gęstości (LDPE)
 • polietylen dużej gęstości (HDPE)
 • polietylen liniowy małej gęstości (LLDPE)
 • polipropylen (homopolimery, kopolimery - blokowe i random, metalocenowe, medyczne, terpolimery) (PP)
 • polistyren (nisko- i wysokoudarowy) (PS)
 • kopolimer akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
 • poliwęglan (PC)
 • poli(metakrylan metylu) (PMMA)
 • polioksymetylen (POM)
 • poliamid 6 i 66 (PA)
 • specjalne - poliamid 6-3-T, 612, PEBA, PPA, amorficzny (PA)
 • kopolimer etylen-akrylan butylu (EBA)
 • tworzywa modyfikowane(PP, PC, PC/ABS, PBT, PPO, PA6, PA66, ABS)
 • poli(chlorek winylu) suspensyjny (PVC-S)
 • elastomery termoplastyczne (TPE)
 • termoplastyczne elastomery styren-butadien-styren (SBS)
 • termoplastyczne elastomery styren-etylen-butylen-styren (SEBS)

Kauczuki

 • kauczuki styrenowo-butadienowe (SBR)
 • kauczuki etylenowo-propylenowe (EPDM)
 • kauczuki chloroprenowe (CR)
 • kauczuki akrylonitrylowo-butadienowe (NBR)
 • kauczuki akrylonitrylowo-butadienowe uwodornione (HNBR)
 • kauczuki akrylonitrylowo-butadienowe proszkowe (P-NBR)
 • kauczuki etylenowo-octanowinylowe (EVM)
 • kauczuki termoplastyczne (TPE)
 • kauczuki izoprenowe (IR)
 • kauczuki rozpuszczalnikowe styrenowo-butadienowe (SSBR)
 • kauczuki butadienowe (BR)
 • kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy modyfikowany polichlorkiem winylu (NBR/PVC)
 • kauczuk butylowy (IIR)

Środki pomocnicze

 • Plastyfikatory
 • Plastyfikatory specjalne
 • Uniepalniacze
 • Wypełniacze
 • Poliizobutyleny
 • Środki smarujące
 • Pigmenty i barwniki
 • Koncentraty specjalne do poliolefin
 • Środek do czyszczenia układów plastyfikujących
 • Lakiery i środki do powlekania sztucznych skór (wodne i rozpuszczalnikowe oraz stałe)
 • Dodatki specjalistyczne
 • Rozpuszczalniki i chemikalia standardowe
 • Przyspieszacze wulkanizacji
 • Faktysy
 • Środki uniepalniające
 • Homogenizatory i żywice poprawiające kleistość
 • Antyutleniacze i antyozonanty
 • Plastyfikatory
 • Dyspergatory
 • Nadtlenki sieciujące,
 • Preparaty siarkowe
 • Silanowe aktywatory wypełniaczy
 • Aktywatory wulkanizacji
 • Desykanty,
 • Rozpuszczalniki i chemikalia standardowe