Guma i kauczuk

Kauczuk to surowiec o wielu zastosowaniach, charakteryzujący się lepkością oraz właściwościami elastycznymi. Można go pozyskiwać z roślin kauczukodajnych (kauczuk naturalny) lub syntetyzować chemicznie (kauczuk syntetyczny). Poprzez usieciowanie łańcuchów polimerowych kauczuku w procesie wulkanizacji otrzymuje się gumę, służącą do produkcji dętek, opon, uszczelek, przewodów, taśmociągów, odzieży itp.

Wiadomości

Przegląd metod czyszczenia form wulkanizacyjnych

Przegląd metod czyszczenia form wulkanizacyjnych

Formy wulkanizacyjne ulegają zabrudzeniom w czasie użytkowania. Proces ten jest istotny ponieważ negatywnie wpływa na wygląd i stabilność wymiarów wytłaczanych części, jak również na koszty produkcji.

Wydarzenia

Katalog firm » Wyroby gumowe

Biznes Premium
Rolbatch GmbH

Rolbatch GmbH

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i recyklingu: linie do recyklingu, wytłaczarki, urządzenia laboratoryjne

Tubes International Sp. z o.o.

Tubes International Sp. z o.o.

Sprzedaż profesjonalnych rozwiązań w zakresie węży i złączy przemysłowych oraz przewodów hydrauliki siłowe.

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Biznes Plus

Oferty B2B » Wyroby gumowe

Forum

Plastechopedia

Kauczuk butylowy (iir) CIIR, BIIR

Kauczuk butylowy to kauczuk syntetyczny będący produktem polimeryzacji izobutylenu lub kopolimeryzacji izobutylenu z niewielką ilością izoprenu bądź buta-1,3-dienu. Właściwości Odporny na kwasy nieorganiczne, roztwory zasad, wodę utlenioną do 30%, alkohole, fenole, nitrobenzen, aniliny, oleje roślinne i zwierzęce, ketony, etery, estry, kwasy organi…

Nbr kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy kauczuk akrylonitrylo-butadienowy

Rodzaj: elastomery produkt kopolimeryzacji butadienu i akrylonitrylu Właściwości: niska odporność na czynniki atmosferyczne i ozon wysoka wytrzymałość na zerwanie odporność termiczna -50°C/+105°C odporny na działanie olejów i benzyny odporny na węglowodory alifatyczne jak propan, benzyna czysta odporny na lekkie olej…