A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Kauczuk

  • ang. Rubber

Kauczuki to materiały wielocząsteczkowe, które ulegają sieciowaniu. Zbudowane są w dużej części z długich, przypadkowych cząsteczek polimerów niewykazujących tendencji krystalizacji. W temperaturze pokojowej są bezpostaciowe i mają niskie temperatury przemiany szklistej. Splątanie cząsteczek ogranicza ich ruch, ale jednocześnie podczas rozciągania lub ściskania, umożliwia ich odwracalne odkształcanie. Wraz ze wzrostem temperatury kauczuki tracą swoje właściwości elastyczne. Pod wpływem siarki lub innych procesów chemicznych lub fizycznych, makrocząsteczki podczas wulkanizacji ulegają sieciowaniu i przy rzadszym sieciowaniu tworzą gumę (elastomery), a w przypadku gęstszego usieciowania - ebonit.

Podział kauczuków:

  • kauczuki naturalne - otrzymywane z soku mlecznego roślin kauczukodajnych (najczęściej z kauczukowca brazylijskiego). Złożone są w pewnej części również z białek, żywic i sacharydów.
  • kauczuki syntetyczne - otrzymywane na drodze syntezy chemicznej (np. kauczuk butadienowy, izoprenowy, butadienowo-styrenowy, uretanowy), podstawowe materiały do wytwarzania gumy.