A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

SBR

  • kauczuk butadienowo-styrenowy
  • ang. styrene-butadiene rubber

Rodzaj:

elastomery

Otrzymywanie

powstaje w wyniku kopolimeryzacji emulsyjnej butadienu i styrenu

Właściwości

  • odporny na: kwasy i zasady nieorganiczne, płyn hamulcowy na bazie glikoli, wodę, alkohole
  • nie jest odporny na: oleje i smary mineralne, benzynę, węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane.

Zastosowania:

uszczelnienia, pasy w przekładniach, opony, dętki, odboje, elementy amortyzujące i tłumiące drgania. Jest używany jako materiał elektroizolacyjny. Zawiera zazwyczaj dodatek kauczuku naturalnego. Gumy z tego kauczuku maja podobne własności chemiczne jak kauczuk naturalny, są jednak bardziej odporne na starzenie. Pod wpływem działania izolacyjnych olejów mineralnych pęcznieją i ulęgają rozpuszczeniu. Są materiałem palnym.