A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

BR

  • kauczuk butadienowy
  • ang. butadiene rubber

Rodzaj:

elastomery

Otrzymywanie

uzyskiwany wskutek polimeryzacji buta-1,3-dienu lub kopolimeryzacji buta-1,3-dienu ze styrenem, akrylonitrylem lub innymi monomerami. Polimeryzację prowadzi się metodą emulsyjną w obecności katalizatorów Zieglera-Natty

Właściwości

  • dobre własności w wysokich i niskich temperaturach
  • dobre właściwości rozkładu pod wpływem światła
  • prawie nie występuje w czystej postaci lecz zazwyczaj w mieszaninach z innymi kauczukami
  • wysoka odpornośc na pęcznienie w rozcieńczonych kwasach, zasadach, alkoholu i wodzie
  • temperaturowy zakres pracy od -60 do +100°C

Zastosowania:

uszczelnienia, pasy w przekładniach, opony, dętki, odboje, elementy amortyzujące i tłumiące drgania, obuwie gumowe, gumowe artykuły techniczne