A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

polimer

  • ang. polymer
Polimery są to związki wielocząsteczkowe, zawierające w swojej budowie powtarzające się elementy składowe, zwane merami. W każdej cząsteczce polimeru znajduje się duża liczba połączonych ze sobą merów. W miarę zwiększania się liczby merów w cząsteczce polimeru zwiększa się jej masa cząsteczkowa oraz zmieniają się niektóre właściwości fizyczne, takie jak temperatura mięknienia i wytrzymałość mechaniczna. Z tego powodu po syntezie określonego polimeru konieczne jest wyznaczanie jego masy cząsteczkowej lub oznaczania właściwości. Znane są trzy metody syntezy polimerów:

Istnieją polimery naturalne, syntetyczne oraz modyfikowane. W zależności od budowy związku, można wyróżnić także polimery organiczne (np. poliestry czy poliamidy) i nieorganiczne (np. wielosiarczki). W przypadku gdy w polimerze występują mery jednego typu mamy do czynienia z homopolimerem, natomiast jeśli obecnych jest w nim kilka rodzajów merów - z kopolimerem. Znaczna część polimerów cechuje się odpornością, wytrzymałością i lekkością. Wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu i nauki, m.in. w budownictwie, lotnictwie oraz medycynie.


Reportaże

Forum