Biznes Start

Ekoglob

Odbiór odpadów komunalnych, sortowanie odpadów komunalnych, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości płynnych


Dane kontaktowe:

ul. Raciborska
44-362 Bełsznica, Polska


Przedsiębiorstwo zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jak również firm i przedsiębiorstw. Prowadzimy również sortowanie oraz segregację odpadów komunalnych.