Labra s.c.

Skup, sprzedaż surowców wtórnych


Dane kontaktowe:

ul. Racławicka 23
Polska, 32-200 Miechów


Opis działalności

Skup,sprzedaż surowców wtórnych takich jak PVC polichlorek winylu, PA poliamid, PET politereftalan etylenu, makulatura itp.