Biznes Start

Optima Recykling Sp. z o.o.

Gospodarka odpadami i surowcami wtórnymi


Dane kontaktowe:

ul. Wschodnia 37
26-500 Szydłowiec k. Radomia, Polska


Gospodarka odpadami i surowcami wtórnymi:
- ODPADY NIEBEZPIECZNE,
- ODPADY ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WEEE),
- SUROWCE WTÓRNE - odpady tworzyw sztucznych, makulatura, karton, inne,

Konsulting w zakresie gospodarki odpadami,

Naliczanie opłat produktowych,

Transport, zbieranie, segregacja, przetwarzanie

Obsługujemy teren całego kraju!

Zapraszamy do współpracy!