Sawex S.A.

Kauczuki naturalne i syntetyczne (styrenowo-butadienowe, izoprenowe, butylowe), butadien, etylobenzen, styren, sadze, plastyfikatory


Dane kontaktowe:

ul. Wiertnicza 70
Polska, 02-952 Warszawa


Opis działalności

Spółka Sawex istnieje od listopada 1989 roku. Jej działalność koncentruje się w dwóch grupach towarowych: chemicznej i spożywczej i obejmuje import, eksport, reeksport, pośrednictwo i dystrybucje w obrocie krajowym i zagranicznym towarów i surowców.

W branży chemicznej są to głównie surowce i półprodukty dla przemysłu gumowego jak kauczuki naturalne oraz liczna grupa kauczuków syntetycznych (styrenowo-butadienowe, izoprenowe, butylowe, a także bromo- i chloro-butylowe). Również surowce jak butadien, etylobenzen, styren i inne. Także sadze i różne plastyfikatory, oraz środki wspomagające, aktywatory itp.

Kategorie

1. Surowce » Kauczuki i guma