WOD-BUD Sp. z o.o.

roboty drogowe, wod-kan


Dane kontaktowe:

ul. Piłsudskiego 12/1
Polska, 23-200 Kraśnik Lubelski


Opis działalności

Przedsiębiorstwo WOD-BUD świadczy kompleksowe usługi związane z projektowaniem i realizacją inwestycji z dziedziny:
- inżynierii sanitarnej
- robót drogowych
- hydrogeologii
- ochrony środowiska
- gospodarki odpadami
Do głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa należą usługi w zakresie:
- budowy wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, dróg, składowisk, wysypisk


Kategorie

1. Surowce » Odpady » Inne » Odpady niebezpieczne