Prof. Stanisław Tkaczyk, dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Opakowań omawia polski rynek opakowań.