Konferencja "Bezpieczne Opakowanie 11"

Podczas 11. edycji konferencji „Bezpieczne Opakowanie” miały miejsce prelekcje teoretyczne, przybliżające zagadnienia projektowania i wytwarzania bezpiecznych, ekonomicznych i skutecznych opakowań. Dużo uwagi poświęcono gospodarce o obiegu zamkniętym w przemyśle opakowaniowym. O samej konferencji opowiedziała Anna Naruszko, redaktor naczelna czasopism "Opakowania" i "Poligrafika".


Forum