JEC World 2023

Erik Pierrejean, CEO JEC SAS podsumowuje JEC World 2023 – targi materiałów kompozytowych i ich zastosowań.


Forum