- Warszawa, Polska ,
Airport Hotel Okęcie, ul. 17 Stycznia 24, 02-146 Warszawa

Organizator:
Abrys Sp. z o.o., ul. Daleka 33 60-124 Poznań
Tel.:
+48 61 655 81 67
www:
www.abrys.pl
e-mail:
z.urbanowicz@abrys.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII już edycji Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego", którą od wielu lat wspólnie organizujemy z CECED Polska. Podczas tegorocznej edycji spotkania nie zabraknie referatów poruszających tematykę zmian legislacyjnych dotyczących branży ZSEE. Zastanowimy się również czy zmiany te wpłyną pozytywnie na relację i funkcjonowanie samorządów oraz organizacji odzysku. Rozmowy i dyskusje na temat problemów niepokojących branżę, a także wprowadzonych zmian w ustawodawstwie staną się bez wątpienia dla wielu uczestników konferencji cennym źródłem wiedzy oraz okazją do wymiany poglądów.

abrys


  :
no photo

Abrys Sp. z o.o.

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych