XXI Konferencja "Kompleksowa Gospodarka Odpadami"

XXI Konferencja
W dniach 5-7 września br. w Janowie Podlaskim odbędzie się XXI Konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Abrys - wydawca czasopism, periodyków i książek branżowych z dziedziny ochrony środowiska. Od 1992 r. spółka Abrys organizuje międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne konferencje oraz seminaria, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych.

21 edycja konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami” dotyczyć będzie najbardziej aktualnych tematów branży odpadowej.

Istotnym zagadnieniem, na które organizatorzy chcą położyć nacisk będzie kwestia zagospodarowania bioodpadów przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Poruszony zostanie również ciągle aktualny temat wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO), szczególnie w kontekście ich wpisywania się w założenia krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO).

W tym roku kolejnym ważnym zagadnieniem, nad którym pochylą się uczestnicy konferencji podczas jednej z sesji tematycznych, będą popioły. Organizatorzy będą starali się udzielić odpowiedzi na pytanie czy są realne możliwości nadania kodu dla popiołu selektywnie zebranego.

Konferencja składać będzie się z 5 sesji dotyczących standardów oraz kompleksowości systemu gospodarki odpadami, bioodpadów, praktycznych rozwiązań dla zbiórki i sprzedaży odpadów opakowaniowych jak również modelu „in-house” w gospodarce odpadami.

XXI Konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami” zgromadzi specjalistów, technologów i zarządzających przedsiębiorstwami. Nie zabraknie również głosu kadry naukowej i wybitnych postaci świata nauki w branży odpadowej.

Uatrakcyjnieniem ale też i możliwością zapoznania się z praktyczną stroną poruszanych zagadnień będą wyjazdy studyjne do Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Komunalnik” znajdujących się w Białej Podlaskiej. Wrażeń estetycznych natomiast na pewno nie zabraknie podczas wizyty w, pochodzącym z XVII wieku, zespole zamkowym Radziwiłłów.

Podczas sesji dotyczącej giełdy surowców wtórnych, referat dotyczący internetowych platform sprzedaży odpadów tworzyw sztucznych przedstawi twórca i wydawca serwisu Plastech.pl - Paweł Wiśniewski.

Plastech.pl jest obecnie największą polską, branżową platformą biznesowo-informacyjną stworzoną dla przemysłu opakowań i tworzyw sztucznych. Na przykładzie tego wortalu uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się ze sposobem funkcjonowania takich narzędzi.

Plastech.pl należy do patronów medialnych tego wydarzenia.

baner Abrys


JL


brak
 

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych

Polska