Data:
-
Miejsce:
Hotel Gołębiewski, Pałacowa 7, 15-064 Białystok ,Polska

Organizator:
Abrys Sp. z o.o., Daleka 33, 60-124 Poznań ,Polska
Tel.:
+48 61 655 81 24
Fax:
+48 61 655 81 01
www:
www.abrys.pl
e-mail:
s.kokocinska@abrys.pl

Z wielką przyjemnością zapraszamy na XX jubileuszową konferencję Kompleksowa gospodarka odpadami. W tym roku spotkamy się w dniach 6-8 września na pięknym Podlasiu. Niewątpliwie atrakcją tegorocznej edycji będzie zwiedzanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (ZUOK) i omówienie kompleksowego system gospodarowania odpadami komunalnymi stolicy Podlasia. Podczas trzydniowej konferencji poruszymy najbardziej aktualne tematy branży odpadowej. Na pierwszy plan wysuwa się sprawa nowego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, a także nowelizacje Wojewódzkich Planów gospodarki odpadami z nowymi planami inwestycyjnymi. Ciągle aktualny temat, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym „Circular Economy” i wyzwania stojące przed Państwami Członkowskimi wyznaczone przez Unię Europejską. Kolejnym ważnym zagadnieniem, które będzie poruszane podczas jednego z paneli dyskusyjnych będzie konieczności wprowadzenia standardów selektywnej zbiórki i prowadzone prace w ministerstwie środowiska w zakresie wydania rozporządzenia o selektywnej zbiórce odpadów i kolejne podejście resortu środowiska do tematu, jak pomóc polskim samorządom uzyskać wymagane poziomy recyklingu. Równie ważnym tematem, który poruszymy podczas obrad, będzie temat zamówień publicznych i in-house, w kontekście stosowania przepisów przez gminy jako narzędzie do władania odpadami.

Omówimy zagadnienia, które wpłynęły na całokształt gospodarki odpadami w Polsce, postaramy się przedstawić plusy i minusy reformy śmieciowej. Przedstawimy technologie dla gospodarki odpadami dostępne na polskim rynku.

Zastanowimy się także nad kwestią ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańca Polski. Dlaczego tak znacząco odbiegamy od wielu Państw Europejskich? Czy jest to sprawa ewidencji, czy nieprawidłowej klasyfikacji, a może świadomości „ekologicznej” i edukacji?

Kompleksowa gospodarka odpadami  :
no photo

Abrys Sp. z o.o.

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych