Data:
-
Miejsce:
Kielce, Polska

Organizator:
Targi Kielce, Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Polska
Tel.:
+48 41 3651219
Fax:
+48 41 3651315
www:
www.targikielce.pl
e-mail:
ekotech@targikielce.pl

Międzynarodowe Targi Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH od 28 lutego do 1 marca 2018 roku ponownie otworzą przestrzeń do rozmów i działań w temacie ekologicznego podejścia do otaczającego nas świata. Podczas poprzedniej edycji na powierzchni ponad 2100 m kw. zaprezentowało się ponad 150 wystawców z dwóch branży - szeroko rozumianej ekologii i energetyki.

Tematyka:

1.Gospodarowanie odpadami

- Odzysk (wykorzystanie) odpadów,
- Unieszkodliwianie odpadów
- Zbieranie odpadów
- Transport odpadów
- Segregacja odpadów
- Obróbka odpadów
- Składowanie odpadów
- Gospodarka odpadami komunalnymi

2.Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)
3.Wyroby dla gospodarki odpadowej

- Uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu 
- Wyposażenie składowisk 
- Wyposażenie sortowni odpadów 
- Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów 
- Kompostowanie odpadów 
- Separatory, obróbka osadów ściekowych 
- Urządzenia do zmniejszania objętości odpadów 
- Pojemniki na odpady 
- Urządzenia do transportu, usuwania odpadów

4.Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń
5.Sprzęt do pielęgnacji zieleni
6.Systemy i urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
7.Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej


Poprzednie edycje