Ekotech - Kielce, Polska ,
Kielce, ul. Zakładowa 1, Tereny Targowe TK

Organizator:
Kielce Trade Fairs 1, Zakładowa Str., 25-672 Kielce, Poland
Tel.:
+48 41 3651219
Fax:
+48 41 3651315
www:
www.ekotech.targikielce.pl
e-mail:
ekotech@targikielce.pl
Tematyka:
 • Odzysk (wykorzystanie) odpadów,
 • Unieszkodliwianie odpadów,
 • Zbieranie odpadów,
 • Transport odpadów,
 • Segregacja odpadów,
 • Obróbka odpadów,
 • Składowanie odpadów,
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)
 • Wyroby dla gospodarki odpadowej
 • Analiza gleby, wód gruntowych i biogazu
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń
 • Sprzęt do pielęgnacji zieleni
 • Systemy oczyszczania, dystrybucji, ochrony, uzdatniania i kontroli wody pitnej
 • Systemy i urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
 • Sprzęt do ochrony wody przed zanieczyszczeniem
 • Oczyszczanie ścieków i odcieków
 • Inżynieria wodna
 • Systemy wodno-kanalizacyjne
 • Pompy, pompownie, armatura
 • Melioracja
 • Ochrona przed powodzią
 • Analiza, kontrola i pomiar powietrza
 • Fizyczna, elektrostatyczna, chemiczna obróbka powietrza
 • Termiczna obróbka i spalanie zanieczyszczeń gazowych
 • Schładzanie powietrza i gazu
 • Przemysłowe filtry powietrzne
 • Pomiar hałasu i wibracji
 • Systemy ograniczania hałasu
 • Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej

  Organizator :
Targi Kielce S.A.

Targi Kielce S.A.

Czołowi organizatorzy targów w Polsce, obiekty konferencyjno-szkoleniowe, organizacja i obsługa konferencji, seminariów, sympozjów