Odpady i zanieczyszczenia - wiadomości w Plastech

Ministerstwo Środowiska chce ograniczyć zużycie toreb z tworzyw sztucznych

Projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami przewiduje opłaty za torby foliowe w wysokości do 1 zł.

O gospodarce odpadami w Ministerstwie Środowiska

14 kwietnia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami.

PZPTS o unijnej gospodarce cyrkularnej

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych opublikował stanowisko ws. planu działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.


O potrzebie zmian w systemie zagospodarowania odpadów - cz. 3

Trzecia część analizy Wojciecha Pawlikowskiego poświęconej zmianom w ustawach określających sposób zagospodarowania odpadów w Polsce.

O potrzebie zmian w systemie zagospodarowania odpadów - cz. 2

Druga część artykułu Wojciecha Pawlikowskiego poświęconego potrzebom zmian w regulacjach dotyczących zagospodarowania odpadów w Polsce.

PlasticsEurope popiera propozycję KE ws. gospodarki cyrkularnej

PlasticsEurope uznaje opublikowany właśnie nowy pakiet propozycji KE ws. gospodarki o obiegu zamkniętym za dobry krok w kierunku efektywnej gospodarki zasobami.

Unijna gospodarka cyrkularna wpłynie na sektor tworzyw sztucznych

Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

Klasyfikacja zagrożeń odpadów poużytkowych PVC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych opublikował dokument dotyczący odpadów z polichlorku winylu, opracowany w ramach programu VinylPlus.

Wyższy poziom zbiórki i recyklingu PET w Europie

Zgodnie z raportem Petcore Europe, w 2014 roku w Europie selektywnej zbiórce poddano tworzywo PET stanowiące ekwiwalent 66 mld butelek.

Biotworzywa rozwiązaniem polskiego kryzysu śmieciowego?

O potrzebach zmian w systemie zagospodarowania odpadów i roli biopolimerów w tym procesie pisze Wojciech Pawlikowski z firmy Noweko Sp. z o.o.

PlasticsEurope popiera zakaz składowania odpadów tworzyw sztucznych

Stowarzyszenie PlasticsEurope wzywa do wprowadzenia zakazu składowania nadających się do recyklingu odpadów do roku 2025.

Bydgoska spalarnia odpadów przygotowuje się do testów

Trwa kompletowanie systemu oczyszczania spalin bydgoskiej ekoelektrociepłowni.

PCC Rokita zmniejsza emisję pyłów

Spółka z Brzegu Dolnego zainstalowała w elektrociepłowni elektrofiltr pozwalający na zmniejszenie emisji pyłów.

Grupa Azoty chce spalarni odpadów w Tarnowie

Grupa Azoty przekazała miastu projekt systemu gospodarki odpadami i energetyki na terenie gminy Tarnów.

Biopaliwo ze ścieków i poliolefin poużytkowych

Poprzez zakup udziałów w spółce Improve Research Consulting firma G-Energy chce umożliwić wdrożenie projektu dotyczącego biopaliwa Policarbon.