Odpady i zanieczyszczenia
Wiadomości Plastech

Brak ROP-u hamuje potencjał polskich sortowni

Brak ROP-u hamuje potencjał polskich sortowni

W Polsce rozpoczęły się zmiany w zakresie gospodarowania odpadami, dyktowane przepisami unijnymi, takimi jak ramowa dyrektywa odpadowa i SUP. Te kroki prowadzą z kolei do zmian w branży odpadowej, skłaniając ją do dostosowania infrastruktury do wymaganych przez UE poziomów recyklingu odpadów komunalnych i z tworzyw sztucznych.

Polscy recyklerzy są otwarci na globalne rynki.

Polscy recyklerzy są otwarci na globalne rynki.

Reprezentacja 16 osób ze Stowarzyszenia „Polski Recykling” wzięła udział w tegorocznym Chinaplas, największych targach przemysłu tworzyw sztucznych i gumy na świecie, które odbyły się kwietniu w Szanghaju.

Nowe technologie w produkcji tworzyw sztucznych

Nowe technologie w produkcji tworzyw sztucznych

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych ma znaczący wpływ nie tylko na efektywność procesów produkcyjnych, ale także na jakość życia na całym świecie.