Tworzywa sztuczne - wiadomości w Plastech

Nowa koncepcja mobilności

BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG KG - Nowa koncepcja mobilności stwarza możliwości dla komponentów z tworzyw sztucznych

Jaki jest ślad węglowy tworzyw

Naukowcy prześledzili wpływ plastiku na zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu.

Co dalej z klasyfikacją TiO2

W ramach prac Komitetu Reach nad klasyfikacją dwutlenku tytanu przedstawiciele administracji polskiej w Komitecie spotkali się z przedstawicielami przedsiębiorców, których ograniczenia związane z klasyfikacją mogą bezpośrednio dotknąć.


Świetny wynik koncernu Lanxess

W 2018 r. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 9,8 proc., do 1,016 mld EUR. Prognozowany wzrost przychodów mieści się w górnej części przedziału 5-10 proc. w stosunku do ubiegłorocznej wartości 925 mln EUR (bez Arlanxeo).

Barwienie granulatu pochodzącego

BASF Color Solutions opracowało atrakcyjne rozwiązania w zakresie produkcji koncentratów barwiących, środków pomocniczych oraz mieszanin koncentratów dla materiałów pochodzących z recyklingu.

Sukces programu Operation

Program Operation Clean Sweep (OCS) jest jednym z kluczowych elementów dobrowolnego zobowiązania branży Plastics 2030 Voluntary Commitment

Laurent Hautier nowym prezesem

Laurent Hautier z LyondellBasell został powołany przez Basell Europe Holdings B.V. na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Wysoko wydajne polimery do

Prepolimery o niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych zapewniają niezrównaną higienę przy przetwarzaniu i spełniają coraz bardziej restrykcyjne wymogi regulacyjne.

Panele kontrolne urządzeń

Nowoczesne tworzywa sztuczne i formy wtryskowe pozwalają na tworzenie rozwiązań, które jeszcze kilka lat temu, ze względu na koszt czy trudności produkcyjne, nie miały szans wejść do masowego użytku.

Materiały poliuretanowe -

Poliuretany (w skrócie nazywane PU lub PUR) znajdują się w gronie najpowszechniej stosowanych na świecie materiałów polimerowych.

BGS Beta-Gamma-Service pokazuje

Spółka BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co KG jest zaliczana do pionierów w technologii wykorzystującej promieniowanie. Teraz po raz pierwszy prezentuje całą czynności sterylizacji oraz sieciowania wyrobów z tworzyw sztucznych.

Dyrektywa single-use plastics

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie 10 produktów z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na naszych plażach oraz do porzuconych narzędzi połowowych.

Szczyt koniunktury w branży

Opublikowana właśnie najnowsza edycja raportu PlasticsEurope "Tworzywa sztuczne - fakty" zawiera najnowsze dane na temat na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w roku 2017.

Środki antystatyczne - po

W produkcji tworzyw sztucznych stosowanie środków antystatycznych jest konieczne. Dodatki te są niezbędne, ponieważ pozwalają ułatwić proces produkcyjny, a także późniejsze używanie wyrobu gotowego.

Przemysł tworzyw sztucznych

Turecki przemysł tworzyw sztucznych kontynuuje tendencję wzrostową. Wg raportu PAGEV za wartość produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych osiągnęła w I półroczu wartość 19,4 mld dolarów.