Data:
- Masterbatch
Miejsce:
Frankfurt, Niemcy ,
Marriott Hotel, Frankfurt, Niemcy

Organizator:
Applied Market Information Ltd. AMI House 45-47 Stokes Croft Bristol
Tel.:
+44(0)117 924 9442
Fax:
+44(0)117 989 2128
www:
www.amiplastics.com
e-mail:
info@amiplastics.com
Konferencja organizowana przez dobrze znaną na europejskim rynku tworzyw sztucznych agencję AMI. Dotyczyć będzie europejskiego rynku masterbaczy. Uczestnicy spotkania przedstawią aktualne tempo wzrostu w tym sektorze, zaprezentują przewidywania odnośnie rozwoju tego sektora.