Białoruski producent opakowań rozbudowuje zakłady

Białoruski producent opakowań rozbudowuje zakłady
Białoruska spółka Uniflex planuje w nadchodzącym roku znaczne inwestycje. Kosztem 5 mln dol. firma zamierza zmodernizować i rozbudować moce produkcyjne w zakresie opakowań elastycznych.

Inwestycja pozwoli firmie zwiększyć produkcję o 15-20 proc. Obecnie mińskie zakłady, w których Uniflex produkuje opakowania elastyczne i etykiety, mają powierzchnię 17,4 tys. m kw. Firma wykorzystuje w produkcji sprzęt takich dostawców, jak Windmöller & Hölscher, Comexi, HP czy Nordmeccanica, przetwarzając m.in. PP, PE czy PET.

Ok. 20 proc. środków na realizację inwestycji pochodzić z kapitału własnego spółki, zaś w przeważającej części będzie ona finansowana z kredytu w ramach programu Risk Sharing Facility Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Według doniesień prasowych w tej sprawie zostały zawarte już porozumienia przedwstępne.

Roczne przychody firmy wynoszą ok. 50 mln dol. Zaledwie jedna czwarta przychodów pochodzi z rodzimego rynku białoruskiego, podczas gdy 73 proc. sprzedaży kierowana jest do Rosji. Ok. 3 proc. przychodów pochodzi z handlu z krajami Unii Europejskiej i in.