Bioerg od roku na NewConnect

Bioerg od roku na NewConnect
Spółka Bioerg świętuje rok swojej obecności na rynku New Connect. Z tej okazji dokonała podsumowania tego okresu jak również swojego pięcioletniego istnienia.

To na co przedstawiciele spółki zwracają uwagę w pierwszej kolejności, to fakt, że z danych Zakładu Gospodarki Odpadami w Polsce wynika, że w kraju wytwarza się ok. 136 mln ton odpadów rocznie. 12 milionów ton odpadów powstaje w gospodarstwach domowych, pozostałe produkuje przemysł. Do tego Polacy zużywają dziennie ok. 18 mln tradycyjnych reklamówek jednorazowych. Bioerg wprowadzając zaś na rynek alternatywne wobec nich opakowania dąży do tego, by tych reklamówek było znacznie mniej.

Początkowo, pięć lat temu spółka, wchodząca w skład grupy ERG, zajmowała się badaniami nad możliwością wykorzystania polimerów biodegradowalnych w produkcji materiałów opakowaniowych. Efektem tego przedsięwzięcia było stworzenie Biofolii, czyli produktu, który jako pierwszy na rynku polskim otrzymał certyfikat potwierdzający całkowitą biodegradowalność.

Bioerg


Opracowaną technologię Bioerg wykorzystywał do produkcji próbnych partii artykułów. Były to przede wszystkim torby foliowe i worki na odpady. Działalność nie była jeszcze wtedy nastawiona na zysk, a jedynie miała charakter badawczo-rozwojowy. Potwierdzają to zresztą uzyskiwane wówczas przychody ze sprzedaży testowanych materiałów. Wyniosły one w latach 2008 i 2009 odpowiednio 111 i 163 tys. zł. W 2008 r. spółka otrzymała już jednak od europejskiej organizacji DIN CERTO prestiżowy certyfikat potwierdzający, że opracowane przez nią produkty spełniają normę EN 13432:2000, definiującą właściwości opakowań przydatnych do odzysku organicznego.

Przełomem dla Bioergu okazał się 2010 r., kiedy poprzez komercjalizację przemysłu produktów biodegradowalnych wytwarzanych według opracowanej przez siebie technologii oraz podjęciu decyzji o wejściu na New Connect, firma po raz pierwszy wypracowała dodatni wynik netto na poziomie 9 tys. zł. i sprzedała produkty o wartości 276 tys. zł. Na poziomie operacyjnym poniosła jednak stratę w wysokości 32 tys. zł.

Na dodatnie wyniki trzeba było więc czekać do 2011 r. Za ten okres Bioerg osiągnął już rezultaty ze sprzedaży na poziomie 1,08 mln zł, co stanowiło blisko czterokrotny wzrost w stosunku do przychodów z 2010 r. Spółka wypracowała też wynik netto w wysokości 196 tys. zł., podczas gdy w roku wcześniejszym wyniósł on zaledwie 9 tys. zł.

Obecnie przedmiotem działalności Bioerg jest wprowadzanie na rynek produktów opakowaniowych z folii ulegających biodegradacji. Najważniejszą ich cechą jest to, że są w pełni kompostowalne i co za tym idzie nadają się do odzysku organicznego.

Kilka miesięcy temu Bioerg rozpoczął ważną dla siebie sprzedaż opakowań do jednej z największych sieci europejskich hipermarketów Castoramy. W lipcu ubiegłego roku podpisana została też umowa z niemiecką firmą dystrybucyjną. Dzięki niej produkty Bioerg mają w przyszłości pojawić się w niemieckich sieciach handlowych posiadających łącznie 15,3 tys. punktów sprzedaży.

Jak podkreślają przedstawiciele spółki, dostrzegają oni duży potencjał wykorzystania tworzyw biodegradowalnych w zastosowaniu przemysłowym.

W ramach realizowanych projektów rozwojowych współpracuje z instytucjami badawczymi i jednostkami naukowymi. Dla przykładu wspólnie z Laboratorium ERG i Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris jest częścią międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt, którego celem jest opracowanie nowych materiałów polimerowych ulegających kompostowaniu przeznaczonych do produkcji opakowań nowej generacji dla wybranych grup kosmetyków.

22 marca 2011 Bioerg zadebiutował na NewConnect. Powyższy wykres przedstawia dokonania firmy na tym polu.


brak
 

Producent opakowań biodegradowalnych, torby reklamowe, worki na odpady

Polska