Cezex chce być firmą przyjazną środowisku

Firma Cezex włącza się w ogólnoświatową kampanię nawołującą do prowadzenia odpowiedzialnych wobec środowiska naturalnego działań.

- Jako firma specjalizująca się w dystrybucji papieru, chcąc być dobrym przykładem społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, Cezex starannie komponuje swoją ofertę i wybiera do niej produkty, które noszą miano ekologicznie przyjaznych. Wśród takich produktów znajdują się m.in. sprzedawane przez nas papiery powlekane Art Tech, Volume, a także papier etykietowy Polar Label czy karton pudełkowy Premium Card. Wszystkie one wytwarzane są z włókien pochodzących z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna – tłumaczy Marzena Kwaczeniuk - Gerke z firmy Cezex.

Producentem papieru, współpracującym z firmą Cezex, który aktywnie wdraża długoterminową strategię udoskonalania procesu produkcji pod kątem m.in. neutralizowania negatywnych jego skutków dla środowiska naturalnego jest firma APP-Chiny.

W czerwcu 2008 r. APP-Chiny podpisało dokument, który jest publicznym zobowiązaniem do jawnego i przejrzystego eliminowania z procesu produkcyjnego substancji niebezpiecznych dla środowiska oraz do aktywnego prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej na potrzeby produkcyjne sześciu fabryk wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Aby wypełnić powyższe zobowiązania, jako pierwsza papiernia w Chinach, APP-Chiny poddała swoją działalność kompleksowej analizie pod kątem całkowitego rozliczenia emisji gazów cieplarnianych wywołanej w sposób pośredni i bezpośredni w wyniku jej działalności.

Oszacowania tej emisji za pomocą „Carbon footprint” czyli tzw. kalkulatora szkodliwości (dosłownie „węglowego śladu”) dokonała Camco Group z Wielkiej Brytanii – światowy lider w inżynierii i usługach środowiskowych.

Do oszacowania emisji szkodliwych substancji przyjęto działania związane bezpośrednio z produkcją: jak uprawa roślin i ich zbiór, operacje cięcia, proces produkcji ścieru drzewnego, dostawy surowców, proces produkcji wyrobów papierowych wraz z dostarczeniem gotowych produktów do magazynu oraz wszystkie działania operacyjne jak: zużycie energii elektrycznej, konsumpcję gazu, tworzenie zapasów, posiadanie przez przedsiębiorstwo własnych pojazdów, podróże biznesowe, dojazdy do pracy, gospodarowanie odpadami.

Analiza działalności za pomocą „Carbon footprint” dostarcza danych o szacowanej ilości dwutlenku węgla, jaka jest emitowana w związku z określoną działalnością. Takie właśnie dane szacunkowe przygotowane zostały przez Camco Group w specjalnym raporcie dla APP-Chiny. Raport ten zawiera także długookresowe działania rekomendowane do wprowadzenia w ramach długookresowej strategii mającej na celu oszczędzanie energii oraz redukowanie emisji gazów cieplarnianych.

Zmniejszanie negatywnych dla środowiska skutków własnej działalności jest integralną częścią biznesowej strategii APP-Chiny. Raport z analizy przedsiębiorstwa jest bazą do inicjowania działań polegających na kreowaniu bardziej przyjaznych środowisku, energooszczędnych produktów. Firma już teraz prowadzi dwie plantacje leśne, które uprawiane są tak, aby były efektywniejsze w absorbowaniu dwutlenku węgla. Na koniec 2007 r. APP-Chiny miała ponad 300 000 ha plantacji absorbujących rocznie ponad 7,43 mln ton CO2 . Włókna niezbędne do produkcji papieru pozyskiwane są właśnie z tych plantacji.

- APP-Chiny dostarcza swe produkty na cały świat m.in. do Cezexu. Firma Cezex, podobnie jak jego proekologiczny dostawca, wspiera ochronę środowiska. Działając w środowisku papierniczym angażuje się w kampanie dotyczące ochrony lasów. Niedawno aktywnie uczestniczyła w promowaniu, organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka, szeroko zakrojonej akcji Ratujmy Beskidzkie Lasy - kończy Marzena Kwaczeniuk – Gerke.

Czytaj więcej: Ekologia 245