Coca Cola w opakowaniach na święta

Coca Cola w opakowaniach na święta
Coca Cola wzorem lat ubiegłych przygotowała świąteczne opakowania dla swoich napojów. Tym razem wyposażyła je w etykiety typu shrink sleave.

Świąteczne opakowania przybrały mikołajkową - czerwoną barwę. Efekt taki uzyskano za sprawą użycia etykiet termokurczliwych. Do produkcji takich etykiet, stosownie do potrzeb, używa się różnych materiałów, m.in. PVC (polichlorek winylu), PET-G (politereftalan etylenowy z glikolem) czy OPS (polistyren), charakteryzujących się zróżnicowanym stopniem kurczliwości. Etykiety termokurczliwe wykorzystywane są obecnie przede wszystkim w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Etykieta będąca kurczliwym rękawem powstaje z zadrukowanej wcześniej wstęgi folii, która ma charakter syntetycznego i termoplastycznego substratu procesu drukowania. Druk odbywa się w systemie "ze zwoju na zwój". Po zadrukowaniu wstęgi folii formowany jest z niej w drugim etapie rękaw. Następnie jest on każdorazowo nakładany na pojemnik we właściwej pozycji, przycięty do odpowiedniej długości i obkurczany przy dostarczeniu ciepła.

Coca Cola w opakowaniach na święta

Dzięki temu, rękaw ściśle przylega do pojemnika. Dla opakowań w postaci butelek stosowane są etykiety, które spełniają m.in. funkcję tzw. stempla zabezpieczającego, co oznacza, że zapobiegają przed niezamierzonym otwarciem produktu. Ponadto obkurczają całe opakowanie - tego rodzaju produkt stanowi po części formę zabezpieczenia produktu przed manipulacją "od stóp do głów".

Czytaj więcej: Galeria opakowań 362