Dokumentacja VISI Mould ułatwia obsługę programu

Dokumentacja VISI Mould ułatwia…
Użytkownicy VISI mogą pobrać dokumentację techniczną VISI Mould, przygotowaną przez firmę Verashape, polskiego dystrybutora oprogramowania. Dokumentacja została sporządzona w celu przedstawienia funkcjonalności modułu konstrukcyjnego oprogramowania VISI. Zawiera on pakiet rozwiązań projektowych opartych na automatyzacji działań prowadzących użytkownika przez proces konstrukcji formy wtryskowej.

Wykorzystując wkładki matrycową i stemplową zaprojektowane w module VISI Analiza, konstruktor buduje formę wtryskową poprzez zdefiniowanie zestawu płyt i części standardowych, w czym posłuży mu funkcja Zestawy (Mould Tool).

Zależnie od konstrukcji formy są projektowane z jednolitymi płytami matrycowymi i stemplowymi lub z wykorzystaniem wkładek formujących. W drugim przypadku należy zdefiniować gniazda pod wkładki formujące, do czego wykorzystywane jest polecenie Gniazda w płytach (Insert Cavities Management).

Innym niezbędnym poleceniem dostępnym w module Mould oprogramowania VISI opisanym w dokumentacji jest Chłodzenie (Cooling). Kanały chłodzące definiuje się bezpośrednio poprzez wskazanie punktów ich początku i końca, lub pośrednio, poprzez wcześniej naszkicowane odcinki. Wbudowane biblioteki części standardowych pozwolą konstruktorowi na zaprojektowanie całkowitego układu chłodzenia, który można wyeksportować do modułu Symulacja wtrysku (VISI Flow).

VISI Mould


Dokumentacja opisuje również definiowanie układu wtryskowego za pomocą komendy Kanały wtryskowe (Gates – Runners). System VISI zawiera wbudowane narzędzie do definiowania kompletnych kanałów o dostosowanych kształtach i wymiarach zarówno wtryskowych, doprowadzających jak i przewężek.

Kiedy cała forma została już zaprojektowana, istotnym elementem jest sprawdzenie czy poszczególne bryły nie przecinają się ze sobą. Kontroli tej dokonamy przy użyciu polecenia Sprawdzanie kolizji (Check interference). Funkcjonalność ta odnosi się również do kanałów chłodzących czy otworów pod elementy standardowe.

Forma wtryskowa jest złożonym narzędziem zawierającym zestaw płyt czy szereg elementów standardowych. Dzięki wbudowanym bibliotekom standardowych części system odczytuje poszczególne elementy i definiuje dla nich automatyczną listę materiałową (Parts list) bez konieczności ręcznego uzupełniania danych. Wygenerowaną tabelę wstawia się do rysunku złożeniowego lub dołącza do projektu jako oddzielny dokument.

Dokumentację techniczną VISI Mould można pobrać ze strony internetowej dystrybutora oprogramowania.

VISI Mould

Reportaże

Forum

Jackoos_899

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-09-16

Iebm

Kilka pytań dotyczących procesu wtryskowego i wtryskarek. 2021-09-01

Yellow

Problem z rozbryzgami 2021-07-15

Bentor

Własna firma produkcyjna 2021-06-04

Kacperczyk250

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-05-09