Formowanie wtryskowe wedle RPC Superfos

Formowanie wtryskowe wedle RPC Superfos
Koncern RPC opracował nową metodę współwtrysku.

Działająca także w naszym kraju firma udoskonaliła metodę formowania współwtryskowego w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych. Oznajmiła, że jest w stanie produkować opakowania zawierające różne typy tworzyw, czyli te z polimerów pochodzenia roślinnego, surowców naturalnych i materiałów z recyklingu postkonsumenckiego, a nawet postprzemysłowego. Wszystko to pozwala w konsekwencji ograniczyć poziom tzw. śladu węglowego opakowań (ang. carbon footprint).

Nowa metoda formowania współwtryskowego pozwala zagospodarować o wiele więcej surowców z recyklingu postkonsumenckiego niż miało to miejsce dotychczas. Jednym z celów strategii w dziedzinie ograniczania śladu węglowego było wprowadzanie biotworzyw, które dość łatwo dają się także stosować w technologii współwtrysku.

Superfos może wytwarzać opakowania wspówłtryskiwane z różnych typów tworzyw pod warunkiem, że są one kompatybilne z polipropylenem. Do produkcji konwencjonalnych opakowań firma używa bowiem wyłącznie poliolefin.

Formowanie wtryskowe wedle RPC Superfos


Zapewniają one wysoką higienę i zarówno polipropylen jak i polietylen nie uwalniają niepożądanych substancji do zawartości pojemników. Zużyte opakowania mogą być spalane w systemach z odzyskiem energii, pozwalającym na ich unieszkodliwienie w sposób sprzyjający środowisku. Mogą być też wykorzystane jako wypełnienie opakowań formowanych metodą współwtrysku.

Dzięki metodzie współwtrysku firma wykorzystuje materiały z recyklingu między warstwami polipropylenu. Metoda przypomina tzw. sandwicz, a udział postkonsumenckiego tworzywa w opakowaniu kształtuje się na poziomie 30 proc. Współwtrysk jest więc doskonałym sposobem na zagospodarowanie surowców z odzysku.

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala dodatkowo utrzymać na poziomie bardzo zbliżonym do naturalnego polipropylenu zewnętrzne walory estetyczne opakowania. Pojemniki mogą być ponadto dekorowane metodą sitodruku.

Opakowania zapewniają więc korzyść ze stosowania materiału PCR, nie stwarzając przy tym potrzeby dodawania dodatkowej bieli, co byłoby konieczne, gdyby były wykonane całości z PCR, który charakteryzuje się ciemną barwą.

Pojemniki Superfos produkowane w ten sposób nie nadają się jednak do artykułów spożywczych, są więc wykorzystywane do wyrobów dla branży budowlanej.