Jak dbać o olej we wtryskarkach?

W oparciu o wyniki badań poczyniono takie inwestycje jak poprawa filtracji wszystkich urządzeń myjących, poprawa filtracji na stanowiskach kontrolnych, optymalizacja warunków montażu oraz optymalizacja logistyki transportowej. Stanowisko kontroli bloków wtryskowych zostało wyposażone w wystarczająco duży system filtracji bardzo dokładnej. Dzięki temu uzyskano gwarancję, że każda praca kontrolna jest przeprowadzana na takim samym poziomie jakości.

Podwyższenie czystości przy montażu i pracy próbnej
Zwyczajną rzeczą jest, że podczas montażu i pracy próbnej powstają nowe zanieczyszczenia. Dzięki pakietowi przedsięwzięć można było wyraźnie podwyższyć jakość. Dla zagwarantowania dużej czystości kupowanych komponentów i części po raz pierwszy opracowano przepisy dla zakładów dostawczych odnośnie jakości dostaw i prób.

Po zakończeniu montażu maszyny są napełniane bardzo dokładnie przefiltrowanym (3 mikrony) olejem w celu przeprowadzenia pracy próbnej. Aby zagwarantować wysoką czystość, wszystkie zasobniki olejów hydraulicznych zostały wyposażone w filtry bardzo dokładne umieszczone w odgałęzieniach.

Do pracy próbnej stosowany jest wyłącznie olej hydrauliczny wysokiej jakości. Odznacza się on w szczególności dobrą filtracyjnością, dobrymi właściwościami powierzchniowo -czynnymi umożliwiającymi usuwanie pozostałości zanieczyszczeń z maszyny i możliwie dokładne odfiltrowywanie ich podczas pracy próbnej, dobrą tolerancją wzajemną z olejami zgodnymi z normami DIN, tak aby uniknąć problemów przy ostatecznym napełnianiu u przetwórcy tworzyw sztucznych.

Opisane przedsięwzięcia prowadzą do wyraźnego zmniejszenia ilości uszkodzeń powstających podczas uruchamiania. Wysoka czystość oleju oraz wystarczająco długi czas pracy próbnej to podstawowe założenia dla optymalnego nastawienia parametrów maszyny przed jej dostawą.

W swoich seriach maszyn Firma Krauss-Maffei stopniowo wprowadza nową wiedzę pozwalającą na optymalizację całego systemu filtracji. W ten sposób mają być tworzone warunki do uzyskiwania wyższej czystości oleju, która równocześnie wydłuży czasy trwałości oleju. Równolegle dla wszystkich innych typów maszyn jako opcja dodatkowa oferowana jest oddzielna filtracja obejściowa z dokładnością 1mikrona, która jest kontrolowana przez układ sterowania maszyny. Przy pomocy tego przedsięwzięcia już dzisiaj można uzyskiwać dużą czystość oleju. Gdy przy napełnianiu, uruchamianiu i eksploatacji maszyny użytkownik stosuje się do przedstawionych wskazówek może już od początku eksploatować wtryskarki z zapewnieniem ochrony przed zużyciem.