Najlepsze opakowania dla wódek

Najlepsze opakowania dla wódek
Centrum Badań Marketingowych Indicator przeprowadziło badanie mające określić opakowania jakich wódek sprzedawanych w Polsce cieszą się największą popularnością wśród konsumentów.

W zestawieniu badani mieli za zadanie przyznać poszczególnym wskazanym opakowaniom notę w skali pięciopunktowej. Po zsumowaniu ocen okazało się, że za najlepszą respondenci uznali butelkę Finlandii. Uzyskała ona średnią na poziomie prawie 4,2. Na drugim miejscu znalazło się opakowanie wódki Chopin (4,05), a na trzecim butelka wódki Smirnoff (3,82). Na kolejnych miejscach uplasowały się opakowania Bols (3,84), Sobieski (3,6), Luksusowa (3,39), Absolut (3,37) i Wyborowa (3,35).

Zdaniem badanych bez wątpienia design i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie opakowań, to coraz częściej sposób na wyróżnienie produktu pośród wielu innych oraz nadanie marce indywidualnego, oryginalnego wizerunku. Stąd też dbałość producentów o nowatorskie rozwiązania, nadające produktowi wyjątkowy wygląd.

Dla przykładu w opakowaniach szklanych, m.in. tych, w których przechowywany jest markowy alkohol wytwórcy poszukują także coraz to nowych sposobów różnicowania produktu. Nowym trendem wydaje się być wewnętrzne wytłaczanie liter czy znaków. Pozwala to zachować zewnętrzną część butelki gładką i tym samym wykorzystać ją na etykietę produktu. Co więcej, stanowi to także element zaskoczenia dla konsumenta, który odkrywa wytłoczone elementy w trakcie konsumpcji.

Wódka Finlandia


Wódka Chopin


Wódka Smirnoff


Wódka Bols


Wódka Sobieski


Czytaj więcej: Galeria opakowań 362