Nowe drukarki do kodów RFID

Nowe drukarki do kodów RFID
Nowa technologia kodowania RFID odpowiada na zapotrzebowania rynku na wysokiej jakości wydajne drukarki, które pozwalają na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Firma Zebra Technologies wprowadza na rynek drukarkę kodów kreskowych RFID o wysokiej wydajności. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie wysokonakładowego znakowania na poziomie elementu. Urządzenie ma usprawnić łańcuch dostaw oraz aplikacji do zarządzania, takich jak śledzenie na poziomie elementu, śledzenie zasobów, zarządzanie zapasami w zakresie handlu detalicznego, produkcji, ochrony zdrowia oraz kanałów dystrybucji.

Według ostatnich badań VDC, rynek EMEA drukarek kodów kreskowych wzrośnie
o prawie 20 proc. w 2011 r. Wzrost ten można przypisać popytowi dotyczącemu sprzedaży detalicznej, produkcji, ochrony zdrowia i innych sektorów, w których możliwe jest śledzenie na poziomie elementu, po to aby lepiej monitorować poziom zapasów
i śledzonych aktywów.

Drukarka RXi4, daniem przedstawicieli Zebra Technologies, pokonuje jedną z największych barier dla RFID jaką są koszty nośników. Jedną z korzyści stosowania drukarki RXi4 jest redukcja tych kosztów do 10 proc. Dzięki opatentowanej przez Zebrę adaptacyjnej technologii kodowania drukarka RXi4 wykrywa położenie etykiety i automatycznie konfiguruje urządzenie bez konieczności ręcznego kalibrowania położenia zapewniając oszczędność czasu i pieniędzy.

Inne cechy wyróżniające tę drukarkę to drukowanie na naklejkach. Możliwość wydrukowania kodu, którego znaczniki umieszczane są w bardzo bliskiej odległości od siebie (16 mm). Takie rozwiązanie umożliwia minimalizację kosztów produkcji poprzez oszczędność związaną z nośnikiem. Dzięki bliskiemu osadzeniu znaczników konwertery etykiety zużywają mniej materiału, co przejawia się niższym kosztem produkcji etykiet, rzadszymi zmianami rolek i szybszą przepustowością drukarki.

Wzną właściwością drukarki jest też fakt, że automatycznie wykrywa ona położenie wkładki RFID w celu optymalizacji kodowania.

Czytaj więcej: Drukowanie 48 Maszyny 481