Nowy prezes Pol-Am-Pack

Nowy prezes Pol-Am-Pack Krzysztof Staniek został powołany 15 grudnia na stanowisko prezesa zarządu spółki Pol-Am-Pack SA. Holding zależny od Grupy Can-Pack działa w obszarze opakowań szklanych, recyklingu, projektów specjalnych i usług, a w jego skład wchodzą m.in. Huta Szkła Orzesze, KOBA Organizacja Odzysku czy huta szkła należąca do Can-Pack India.

Krzysztof Staniek jest związany z Grupą Can-Pack od 2003 roku. W tym czasie piastował różne stanowiska - ostatnio pełnił funkcję prezesa spółki Can-Pack Metal Closures. W tej roli udało mu się wzmocnić pozycję firmy na światowych rynkach zamknięć metalowych. Funkcję prezesa Can-Pack Metal Closures Staniek będzie pełnić do czasu rozpoczęcia pracy przez swojego następcę w styczniu 2015 roku.

W zarządzaniu Pan-Am-Pack nowego prezesa będą wspierać dotychczasowi członkowie zarządu - Kazimierz Bujak (wiceprezes zarządu) i Mariusz Dadej (członek zarządu).

Czytaj więcej:
Szkło 38

Reportaże

Forum