Obliczenia ścieżek w chmurze w VISI 20

Obliczenia ścieżek w chmurze…
VISI to znany dostawca rozwiązań oprogramowania CAD/CAM dla przemysłu zajmującego się produkcją form wtryskowych i wytłaczaniem. Programy VISI posiadają szereg rozpoznawalnych cech, jak np. połączenie aplikacji, w pełni zintegrowane modelowanie krawędziowe, powierzchniowe i bryłowe, kompleksowa obróbka 2D, 3D i w 5 osiach z dedykowanymi procedurami HSM.

VISI 20 jest kolejną wersją programu, w której wprowadzono istotne zmiany. Jedną z nowości jest możliwość wykonywania bardziej wydajnych obliczeń na różnych komputerach podłączonych do tej samej, wewnętrznej sieci tzw. obliczenia w chmurze.

Technologia ta wykorzystuje przetwarzanie rozproszone. Komputery współdziałają ze sobą, wspomagając i przyspieszając osiągnięcie wspólnego celu. Projekt podzielony jest na wiele zadań, z których każde jest rozwiązywane przez zbiór komputerów podłączonych do sieci. Główną korzyścią z podłączonych komputerów podrzędnych jest to, że mogą one wykonywać obliczenia podobnie do komputera wieloprocesorowego. Komputer nadrzędny rozdziela zadania, zbiera i przetwarza otrzymane wyniki. Typowy projekt gniazda formy składa się z wielu złożonych operacji obliczeniowych w celu wygenerowania ścieżek narzędzia. Umiejętność dzielenia zadań w całej sieci to wyjątkowa zaleta, zapewniająca ogromne oszczędności czasu, istotne dla końcowego zastosowania.

Technologia ta działa z następującymi modułami CAM:
  • Obróbka 3D CAM
  • Obróbka 5-osiowa
  • Wspomaganie rozpoznawanie cech
  • Dynamiczna aktualizacja półfabrykatu.
Z oprogramowaniem VISI będzie się można zapoznać na stoisku producenta podczas tegorocznych targów Plastpol. Dystrybutorem oprogramowania w Polsce jest firma Nicom.