Opakowania Terra Bag firmy Mondi

Opakowania Terra Bag firmy Mondi
Firma Mondi opracowała ulegające biodegradacji i zamianie na kompost opakowanie o nazwie Terra Bag.

Firma zachwala swoje opakowanie jako pierwszy na świecie worek przemysłowy z zabezpieczeniem przed wilgocią z potwierdzoną zdolnością pełnej biodegradacji. Opakowanie składa się z papierowej części (jednej lub więcej warstw) oraz folii z biotworzywa ulegającej recyklingowi. Folia ma stanowić też doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią.

Terra Bag jest produktem certyfikowanym wg normy EN13432, w oparciu o europejskie standardy, które określają wymagania dotyczące warunków kompostowania i biodegradacji jakie powinny spełniać ekologiczne opakowania.

Głównym składnikiem folii stanowiącej wnętrze Terra Bag jest kukurydza. W połączeniu w papierem typu kraft, który również jest wytwarzany z odnawialnych surowców, stanowi właściwe rozwiązanie dla tego rodzaju przemysłowego. Wnętrze worka może ulec pełnemu rozpadowi w ciągu 12 tygodni dając właściwości przemysłowego kompostu. Podczas tego procesu opakowanie ulega przetworzeniu poprzez mikroorganizmy glebowe, które przerabiają go na dobrą jakościowo próchnicę, z powodzeniem stosowaną w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Firma Mondi opracowała ulegające biodegradacji i zamianie na kompost opakowanie o nazwie Terra Bag.Warto wiedzieć, że użycie odnawialnych składników do produkcji papieru i biofolii pomaga zmniejszyć wykorzystanie nieodnawialnych surowców, jak również ograniczyć wytwarzanie odpadów i innych zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Jak tłumaczą przedstawiciele producenta, analizy cyklu życia dla ekologicznej folii wykazują, że emisja CO2 może zmniejszyć się nawet o 20 proc., jeżeli są spełnione warunki poprawnej segregacji i ich kompostowania, w porównaniu ze standardowymi foliami produkowanymi na bazie polimerów.

W porównaniu z workami produkowanymi wyłącznie z samego papieru Terra Bag posiada dodatkową zaletę: biofolia, która chroni przed wilgocią stanowi także dodatkowe zabezpieczenie trwałości pakowanych produktów. Jednakże funkcja barierowa jest nieco niższa w porównaniu z folią typu HDPE.

Projekt opakowania Terra Bag był rozwijany w ścisłej współpracy Mondi z firmami Ciments Calcia (Italcementi Group), Barbier and Limagrain. Organizacja Organic Waste System przeprowadziła testy jego rozpadu organicznego.