Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych

Wyspecjalizowane firmy tworzą całe systemy różnorodnych opakowań transportowych. Kolejne typy opakowań transportowych to różnego rodzaju pojemniki o profilu trapezowym, obrotowe układane w stosy, antyelektrostatyczne, wielkogabarytowe, pojemniki na materiały niebezpieczne, izotermiczne i na produkty nietypowe.

Osobną grupą tworzywowych opakowań transportowych są beczki. Przybierają one rozmaita postać: od beczek ze zdejmowanym wiekiem, poprzez takie zamykane pokrywą w formie gwintowanej nakrętki, z wiekiem zdejmowanym zamykane pokrywą i za pomocą pierścienia metalowego, z zaciskiem dźwigniowym, a na beczkach z niezdejmowanym wiekiemz dwoma małymi otworami zamykanymi nakrętkami kończąc. Te ostatnie służą do przemieszczenia produktów płynnych, natomiast wszystkie wcześniej wymienione stosuje się do produktów sypkich i mazistych. Beczki produkuje się metodą wytłaczania z rozdmuchem.

Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych


W beczkach dwuwarstwowych warstwę zewnętrzną, tj. tę, która nie styka się z produktem wykonuje się z regranulatu pochodzącego z recyklingu tego typu pojemników wykonanych z tego samego tworzywa. Aby wielokrotnie wykorzystać beczkę niektóre firmy proponują stosowanie systemu wymiennych wkładów wytwarzanych metodą wytłaczania z rozdmuchem z polietylenu małej gęstości. Uformowany bezspoinowo wkład ma dużą wytrzymałość i można go dość łatwo wymienić.

Do transportowania płynów zwykle używa się kanistrów wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości wyposażonych w jeden lub dwa uchwyty i posiadających otwór zamykany gwintowaną nakrętką. Z tworzywa wykonuje się również worki bez fałd bocznych lub z fałdami, o pojemności powyżej 10 dm3. Służą one do pakowania materiałów sypkich i ziarnistych o masie, która nie przekracza 50 kg. Są wykonywane z folii poliolefinowych oraz z tkaniny lub tasiemek poliolefinowych. Worki będące opakowaniem transportowym mają jeden mankament, mianowicie z powodu braku uchwytów trudno nimi manipulować. Można jednak temu zaradzić formując z worków paletową jednostkę ładunkową.

Worki z folii stosuje się przede wszystkim do produktów wymagających ochrony przed zawilgoceniem (nawozy sztuczne, barwniki, środki ochrony roślin). Śliskość tych worków bardzo utrudnia piętrzenie ich w stabilne stosy. Do ich produkcji używa się folii o grubości od 0,15 do 0,25 mm, przeważnie z polietylenu małej gęstości. Opakowaniem bardziej nowoczesnym w porównaniu z workami z folii są worki z tasiemek poliolefinowych. Mają większą odporność na uszkodzenia mechaniczne i bardziej nadają się do piętrzenia w stosy. Mogą być używane jako opakowania wielokrotnego użytku.

Wykorzystuje się je do pakowania produktów, które wymagają wymiany gazów z otoczeniem (tzw. produkty oddychające). Dzięki wkładce z folii polietylenowej mogą również stać się opakowaniami pyłoszczelnymi i wodoszczelnymi. Ostatnim rodzajem worków z tworzyw sztucznych są worki dziane. Produkowane z tasiemek z mieszanin poliolefinowych zawierających głównie polipropylen.