Opakowania z tektury falistej podbijają Azję

Opakowania z tektury falistej…
Z danych zawartych w najnowszym raporcie Smithers Pira wynika, iż wartość rynku opakowań z tektury falistej wzrośnie z 222 mld dol. w roku 2015 do 269 mld dol. w roku 2021. Przemysł opakowań zużywać będzie wówczas 160 mln ton tektury rocznie, przy czym zapotrzebowanie będzie zróżnicowane w różnych zastosowaniach i będzie wyższe w przypadku wyrobów elektronicznych i żywności przetworzonej aniżeli w przypadku świeżej żywności czy wyrobów biurowych.

Jednocześnie warto zauważyć, iż w skali globalnej można zauważyć osłabienie tempa wzrostu rynku. W latach 2009-2015 zużycie tektury falistej rosło w tempie 4,3 proc. rocznie, tymczasem w okresie 2016-2021 przewidywany wzrost zapotrzebowania osiągnie poziom 3,6 proc. Jest to związane przede wszystkim ze spowolnieniem gospodarczym w Chinach oraz powolnym wzrostem w Ameryce Północnej i Europie.

Pod względem regionalnym zauważyć można coraz większy udział Azji w rynku opakowań tekturowych. W 2009 roku wynosił on 40 proc. rynku, w 2015 roku wzrósł do 46 proc., zaś w roku 2021 prawdopodobnie przekroczy 50 proc. Według analityków Smithers Pira może to być rezultat realizowanego przez rząd chiński programu zmierzającego do wymiany przestarzałych maszyn do produkcji papieru i tektury.

Głównym motorem zmian dokonujących się w branży są koszty, przy czym nie chodzi tylko o koszty surowców, lecz także np. energii. Autorzy raportu zwracają jednocześnie uwagę na rozwój zastosowań opakowań z tektury falistej, która - jak pokazuje przykład meksykański - może z powodzeniem zastępować opakowania plastikowe w dostawach pomidorów.

- Czynniki makroekonomiczne oczywiście wpływają na poziom zapotrzebowania na opakowania z tektury falistej - mówi Stephen Harrod, autor raportu. - Mowa tu na przykład o urbanizacji, rosnącym poziomie zamożności mieszkańców krajów rozwijających się, starzeniu się populacji czy zmniejszaniu się liczby członków rodzin. Jednocześnie, na rozwój rynku mają znaczący wpływ mechanizmy i trendy obecne w branży.

Wśród trendów zauważalnych obecnie na rynku eksperci wymieniają między innymi dążenie do realizacji idei opakowania "frustration-free" - łatwego do otwarcia, w pełni podlegającego recyklingowi oraz lepiej chroniącego zawartość. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny w przypadku korzystania z usług poczty i firm kurierskich.

Raport "The Future of Global Corrugated Packaging to 2021" dostępny jest na stronie internetowej agencji Smithers Pira.

Czytaj więcej: Opakowania 1257 Papier 43